sker nu visar tydligt att den socialliberala hållning gammelmormor YA en gång hade nu är borta. I vart fall så länge nuvarande ledarskribenter finns kvar. Det är vi många som sörjer.”
Svar: Jea är själv före detta journalist på YA och kanske fungerade det annorlunda på den tid hon var verksam här på tidningen. Numera försöker vi respektera de pressetiska ideal som säger att vi ska vara objektiva och låta olika parter komma till tals. Även regionens tredje största parti. Det är en sund och seriös journalistisk hållning som fungerar bra även på ledarsidan.

Att kritiskt granska politiska partier är självklart vår uppgift. Men taktiken att mobba och belägga med munkavle är inte värdig en anständig tidning.
Jag har förvisso som ansvarig utgivare stoppat några personer från YA:s spalter. Men det rör sig om stollar, uttalade nazister och förintelseförnekare. Att utifrån sitt eget politiska tyckande stoppa folkvalda politiker från att uttrycka sina åsikter vore bara ett utslag av läsar- och demokratiförakt.
Karin i Köpingebro mejlar också ris, men även ros: